فصلنامه روانشناسی شناختی - تغییر موضوع در سالمندان مبتلابه آلزایمر بر اساس مدل کرو
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 3287 از پایگاه فصلنامه روانشناسی شناختی. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jcp@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی