فصلنامه روانشناسی شناختی - تداخل پیش‌گستر دیداری و کلامی در اختلال استرس پس از سانحه
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 3507 از پایگاه فصلنامه روانشناسی شناختی. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jcp@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی