دوره 7، شماره 4 - ( دوره هفتم، شماره چهار، زمستان 1398 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 91-108 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


شهید مدنی آذربایجان ، habibiramin110@gmail.com
چکیده:   (829 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی عصب- روان­شناختی بر فراحافظه، برنامه ریزی و حل مسئله دانش­آموزان با اختلال ریاضی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و با طرح  پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل همه­ ی دانش ­آموزان دختر با اختلال ریاضی سوم تا ششم ابتدایی است که درسال 1397-1396 به مرکز آموزش مشکلات ویژه یادگیری ایثار مراجعه کرده­ اند٬ که تعداد 30 نفر از آنها به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند٬ در ابتدا از نفرات هر دو گروه آزمون­های هوش وکسلر و آزمون ریاضی کی­مت گرفته شد٬ هر دو گروه درپیش ­آزمون و پس ­آزمون با پرسشنامه فراحافظه و آزمون برج لندن مورد سنجش قرار گرفتند. به گروه آزمایش طی 10 جلسه به  مدت 3 ماه آموزش ارائه شد٬ درحالی که گروه کنترل هیچ آموزش خاصی را دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر فراحافظه، برنامه­ریزی و حل مسئله وجود دارد (05/0> (P. بدین معنی که آموزش کارکردهای اجرایی توانسته است میزان توانایی فراحافظه، برنامه­ ریزی و حل مسئله دانش­آموزان با اختلال ریاضی را افزایش دهد. از نتایج این پژوهش می­توان در آموزش و درمان دانش­آموزان با اختلال ریاضی استفاده نمود و همچنین کارکردهای اجرایی باید به عنوان عامل کلیدی همواره مورد توجه قرار گیرد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/10/9 | پذیرش: 1399/3/25 | انتشار: 1399/3/25