دوره 7، شماره 3 - ( دوره هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 1-6 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شهید چمران اهواز ، www.sharifmombeyni@gmail.com
چکیده:   (1467 مشاهده)
 هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی پرسشنامه­ تخیّل لیانگ، سو، چانگ و لین بود. روش پژوهش، همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر، همه­ی دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر اهواز بود. برای انجام پژوهش تعداد 300 دانش­آموز (150 پسر و 150 دختر) به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای سنجش تخیّل از پرسشنامه­ی تخیّل لیانگ، سو، چانگ و لین استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 10 گویه در قالب دو عامل تخیّل خلاق و تخیّل بارآور مقیاس تخیل را تشکیل می دهند.  همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه های تخیّل خلاق و تخیّل بارآور با توان خوبی تخیّل را اندازه گیری می­کنند. تحلیل پایایی و روایی مؤلفه های تخیّل نشان داد که سؤالات در سنجش مؤلفه های تخیّل از دقت کافی برخوردارند. ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ و تنصیف بین  66/0 تا 70/0  گزارش شد که نشان داد هر دو مؤلفه در تعیین سازه­ی تخیّل از دقت لازم برخوردارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پرسشنامه­ی مذکور از روایی و پایایی خوبی برخوردار و برای سنجش تخیّل مناسب است. پرسشنامه­ ی تخیّل در جامعه ی دانش آموزان ایرانی از ویژگی­های روان سنجی قابل قبول برخوردار است و پژوهشگران می­توانند از آن به عنوان ابزاری معتبر در اندازه گیری تخیّل استفاده نمایند.
 
واژه‌های کلیدی: اعتباریابی، تخیّل
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/11/9 | پذیرش: 1399/3/14 | انتشار: 1399/3/14