دوره 7، شماره 3 - ( دوره هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 44-57 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ، nhadidi@iau.ac.ir
چکیده:   (734 مشاهده)
خلاقیت می­تواند نقش مهمی در دنیای امروز و بخصوص حیطه­ی آموزش ایفا کند. استفاده از روشهای خلاقانه در آموزش می­تواند در رویارویی با شرایط پر­استرس به دانش آموزان کمک کند و باعث ارتقاء در یادگیری شود ولی متاسفانه در سیستم های آموزشی بهای اندکی به خلاقیت داده می­شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو روش تفکر واگرا و تفکر استعاره­ای به عنوان روشهای خلاقیت بر تفکر انتقادی در زبان آموزان انگلیسی انجام شد. این پژوهش مطالعه ای آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان کلاس­های تافل در جهاد دانشگاهی دانشگاه تبریز بودند و حجم نمونه براساس روش پژوهش 45 نفر انتخاب گردید و  برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تفکر انتقادی هانی و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که گرچه نمره تفکر انتقادی در گروه تفکر واگرا از نمره گروه تفکر استعاره ای بالاتر بود، این تفاوت در سطح معنادار نبوده، اما هر دو روش در بهبود تفکر انتقادی در سطح معنادار اثربخش بودند. اگرچه نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه می­باشد تا بتوان تاثیر خلاقیت بر تفکر انتقادی را بهتر و عمیق­تر درک کرد، اما تحقیق حاضر بیان می­کند که استفاده از روشهای خلاقانه می­تواند باعث افزایش خلاقیت و همچنین تفکر انتقادی در فراگیران شده و معلمان می­توانند از هر دو روش خلاقیت در آموزش زبان انگلیسی استفاده نمایند. 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/10 | پذیرش: 1399/3/10 | انتشار: 1399/3/10